Polityka prywatności2019-02-13T14:41:37+01:00

Polityka prywatności

Szanowni Państwo.

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przekazujemy Państwu niezbędne informacje o udostępnionych nam danych osobowych.

Administratorami Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, są notariusze Aleksandra Baudysz i Michał Kryszkiewicz prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Kancelaria Notarialna A. Baudysz, M. Kryszkiewicz – Notariusze spółka cywilna z siedzibą w Łodzi, przy placu Dąbrowskiego pod nr 2 lok. 3.

 

Podstawy prawne i cel przetwarzania

Administratorzy przetwarzają dane osobowe w celu wykonania czynności notarialnych, na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

 

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przygotowania aktu notarialnego lub sporządzenia innej czynności notarialnej.

 

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Dane osobowe mogą zostać, po dokonaniu czynności notarialnej, przekazane odbiorcom określonym w odrębnych przepisach, w szczególności sądom oraz organom administracji państwowej i samorządowej.  Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

Jednocześnie zapewniamy, że:

  • nie wykorzystujemy uzyskanych przez nas danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim,
  • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do dokonania czynności notarialnych oraz przesłania aktów notarialnych odbiorcom wskazanym właściwymi przepisami powszechnie obowiązującymi, a nadto dbamy należycie o ich bezpieczeństwo.

 

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na poniższe adresy mailowe:

lub

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie Kancelarii, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

90-249 Łódź, plac Dąbrowskiego nr 2 lok. 3

 

Polityka cookies

  1. Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, nie są wykorzystywane przez reklamodawców, ani inne poza operatorami Serwisu, podmioty komercyjne.
  6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Oczywiście w każdej chwili możesz zablokować pliki cookies w swojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. ROZUMIEM!