Czynności notarialne2023-09-18T13:26:29+02:00

Czynności notarialne

AKTY NOTARIALNE • AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA • POŚWIADCZENIA • PROTOKOŁY

Jako notariusze jesteśmy powołani do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a dokonane przez nas czynności mają charakter dokumentu urzędowego.

Dokonujemy czynności notarialnych zarówno w sytuacjach, w których przepisy prawa wymagają szczególnej formy dla ważności danej czynności (np. umowa sprzedaży nieruchomości, poświadczenie podpisów na umowie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.), jak również w przypadkach, gdy dokonanie czynności w formie notarialnej wynika jedynie z woli stron (np. przedwstępna umowa sprzedaży, testament). Sporządzenie czynności w formie notarialnej nadaje jej walor dokumentu urzędowego oraz gwarantuje, iż czynność taka została dokonana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, jest skuteczna, a jako notariusze dokonujący czynności, czuwamy nad zabezpieczeniem słusznych interesów stron.

Zasadą jest dokonywanie czynności notarialnych w siedzibie kancelarii, jednakże jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności lub charakter danej czynności możliwe jest również jej dokonanie poza siedzibą kancelarii. Okolicznością taką może być w szczególności choroba osoby dokonującej czynności, powodująca problemy z poruszaniem się, istnieje wówczas możliwość, aby notariusz sporządził daną czynność w miejscu, w którym taka osoba przebywa.

Przed dokonaniem każdej czynności udzielamy klientom bezpłatnych informacji dotyczących wymaganych dokumentów, a także w sposób zrozumiały wyjaśniamy przebieg danej czynności oraz wszelkie skutki prawne (w tym podatkowe), które dana czynność wywołuje.

W naszej kancelarii dokonujemy w szczególności następujących czynności notarialnych

A. sporządzamy akty notarialne:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa darowizny,
 • umowa o dożywocie,
 • umowa zmiany,
 • umowa o dział spadku,
 • umowa o zniesienie współwłasności,
 • umowa o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej,
 • umowa spółki,
 • umowa przedwstępna,
 • umowa deweloperska,
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • pełnomocnictwo,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 4, 5 i 6 Kodeksu postępowania cywilnego,
 • testament,
 • umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa),

B. sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia (zarówno na podstawie ustawy, jak i testamentu);

C. sporządzamy poświadczenia:

 • poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie,
 • poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem,
 • poświadczenie daty pewnej,
 • poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

D. spisujemy protokoły:

 • dziedziczenia,
 • zebrania wspólnoty mieszkaniowej,
 • zgromadzeń osób prawnych, w szczególności spółek,
 • w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne.

Encyklopedia wiedzy

ODKRYJ WSZYSTKIE PORADY

B&K. Napisz do nas!

ALEKSANDRA BAUDYSZ, MICHAŁ KRYSZKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA

Potrzebujesz porady w swojej sprawie? Interesują Cię konkretne czynności notarialne?
Zapraszamy do wstępnego kontaktu poprzez podany poniżej formularz:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Kancelarię Aleksandra Baudysz, Michał Kryszkiewicz s.c.

  Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Oczywiście w każdej chwili możesz zablokować pliki cookies w swojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. ROZUMIEM!